ข้าวตราฉัตร คุมเข้มทุกโรงงานป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นข้าวปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
18.03.2020

ออกมาตรการคุมเข้มให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทุกโรงงาน เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงมากในช่วงนี้สำหรับผู้บริโภค ในการเลือกสินค้าต่างๆ นั้น ต้องพิถีพิถันเลือกซื้อเป็นอย่างมาก “ข้าวตราฉัตร” ภายใต้ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ในนามบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ทางบริษัทฯ จึงออกมาตรการคุมเข้มให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทุกโรงงาน เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้มาติดต่อทุกคน ให้ถือปฏิบัติโดยเร่งด่วน อาทิ ตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าภายในโรงงานฯ และสำนักงาน พร้อมตั้งจุดบริการหน้ากากอนามัย ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค และเน้นย้ำทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทุกจุดเสี่ยงภายในอาคารตลอดเวลา ได้แก่ ที่จับประตู ลิฟท์ และส่วนที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้มาติดต่อ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าจะได้รับข้าวสารบรรจุถุง ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

RECOMMENDED PR NEWS