ข้าวตราฉัตร และปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน ร่วมสนับสนุน พิธีมอบขาเทียมพระราชทาน จ.สุรินทร์
25.02.2020

ข้าวตราฉัตรและปุ๋ยซี.พี.หมอดิน ร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 12

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รับมอบขาเทียมพระราชทาน มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จากนายสุรศักดิ์ หวังประสพกลาง ผู้จัดการโรงสีข้าวบุรีรัมย์ ให้แก่ผู้พิการที่เข้ามารับบริการ จำนวน 150 คน พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ตราฉัตรให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยข้าวตราฉัตร และปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน ร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 12

พร้อมด้วยนายจรัญ สงทอง ผู้จัดการฝ่ายโรงสีข้าวสุรินทร์ นำทีม CSR SPIRIT จิตอาสา ร่วมออกบูทข้าวไข่เจียว โดยใช้ข้าวฉัตรไลท์ ซึ่งเป้นข้าวสายพันธุ์ กข.43 ที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าข้าวทั่วไป มาเสิร์ฟให้รับประทานร้อนๆ พร้อมน้ำดื่ม CP ให้บริการผู้พิการ และผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน

RECOMMENDED PR NEWS