นมตรามะลิ มอบชุด Isolation Gown จำนวน 2,000 ชุด
31.05.2021

คุณไพวงษ์ และ คุณภัสสรา  เตชะณรงค์  ร่วมกับ คุณพิมพ์ จารุเศรนี กรรมการผู้จัดการ นมตรามะลิ  มอบชุด Isolation Gown จำนวน 2,000 ชุด ...

คุณไพวงษ์ และ คุณภัสสรา  เตชะณรงค์  ร่วมกับ คุณพิมพ์ จารุเศรนี กรรมการผู้จัดการ นมตรามะลิ  มอบชุด Isolation Gown จำนวน 2,000 ชุด  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ  รับมอบ  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564   ที่ผ่านมา

RECOMMENDED PR NEWS