CPI ตอกย้ำมาตรฐานข้าว ส่งออกระดับโลกแบรนด์เดียวที่คว้ารางวัล ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (PM’s EXPORT AWARD 2022)
29.09.2022

ประเภท BEST OF THE BEST ครองแชมป์ 5 สมัยติดต่อกัน C.P.INTERTRADE CO.,LTD. (CPI) เข้ารับมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ภายในงาน Prime Minister’s...

ประเภท BEST OF THE BEST ครองแชมป์ 5 สมัยติดต่อกัน

C.P.INTERTRADE CO.,LTD. (CPI) เข้ารับมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ภายในงาน Prime Minister’s Export Award 2022 (PM’s EXPORT AWARD 2022)  รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทรางวัล BEST OF THE BEST จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสครบรอบการจัดงานปีที่ 30 โดยแบรนด์ภายใต้ CPI ประกอบด้วยสินค้าหลักคือ ข้าวตราฉัตร (ROYAL UMBRELLA RICE) ซึ่งถือเป็นบริษัทฯ เดียวที่ได้รับรางวัล PM’s EXPORT AWARD ติดต่อกันทั้งหมด 5 สมัย เริ่มจากปีคศ. 1995, 2005, 2011, 2016, 2021 จากบริษัทที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 257 ราย ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีว่าบริษัทฯ ใส่ใจรักษามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอตลอดที่ผ่านมา เพื่อส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศ และต่างประเทศ

นายฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยว่า “กว่า 35 ปี CPI ดำเนินธุรกิจภายใต้สินค้าคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย สำหรับผู้บริโภค (Food Safety) มีการทบทวนมาตรฐาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งเป็นสินค้าหลักบริษัทในการส่งออกภายใต้แบรนด์ “ROYAL UMBRELLA RICE” และจำหน่ายในประเทศภายใต้แบรนด์ “ข้าวตราฉัตร” ซึ่งผลิตโดยโรงงานข้าวตราฉัตร ที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีกำลังการผลิตข้าวสาร 1.5 ล้านตันต่อปี เรามีการควบคุมการผลิตข้าวสารตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ร่วมกับเกษตรกรสมาชิก ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน (Traceability) ดึงจุดเด่นด้านการบริการหลังการขาย ซึ่งไม่เหมือนใคร ของหน่วยงานบริหารความพึงพอใจ หรือ CSM (Customer Satisfaction Management) รับประกันความสะอาด ปลอดภัย ของข้าวสารบรรจุถุงทุกถุง “รับเปลี่ยนสินค้าทันที หากไม่พึงพอใจ” เพื่อลดกระแสความกังวลในการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงไปรับประทาน และมีแผนทำตลาดสร้างแบรนด์ อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น คาดว่าทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คือส่วนที่ทำให้เราได้รับการยอมรับจากคนในวงกว้าง และทำให้บริษัท CPI เป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิอันดับ 1 ของประเทศไทย มีการส่งออกไปตลาดต่างประเทศกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และมียอดขายเป็นอันดับ 1 ภายในประเทศติดต่อกัน 11 ปีซ้อน (ข้อมูลจากหน่วยงาน : AC Nielsen)

รางวัลเชิดชูเกียรติ PM’s EXPORT AWARD 2022 ประเภท BEST OF THE BEST CPI เป็น 1 ใน 6 บริษัท ธุรกิจขนาดใหญ่ (L) ด้านสินค้าอาหาร และเป็นบริษัทข้าวรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ถือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ นับเป็นปีแรกที่กระทรวงพาณิชย์จัดประกวด ประเภท BEST OF THE BEST จากบริษัทฯ ทั้งหมดที่เคยได้รับรางวัลมาตลอด 30 ปี เพื่อมอบให้ผู้ประกอบการมีการดำเนินธุรกิจ หรือมีแผนการดำเนินธุรกิจในบริบทโลกยุคใหม่ (Next Normal) ในด้านต่างๆ อาทิ การออกแบบ, นวัตกรรม, การสร้างแบรนด์ การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Geen Economy: BCG) รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) โดยมอบจำนวนทั้งหมด 34 บริษัทด้วยกัน

รางวัลที่ได้รับมานั้น เป็นรางวัลสะท้อนความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงมาตรฐานการผลิต เพื่อส่งออกของธุรกิจไทย รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในทุกๆ มิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งผลิตภัณฑ์ หรือ แบรนด์สินค้า ภายใต้องค์กร ผ่านการทำงานร่วมกัน บริษัทฯ ขอตั้งปณิธานที่จะดูแลรักษามาตรฐานการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่ดีมีคุณภาพสม่ำเสมอตลอดไป”

RECOMMENDED PR NEWS