Found 4 results for Tag : คีโตเจนิก
แบบที่ใช่ ทางที่ชอบ หลากหลายแนวของคีโตเจนิกในไทย การปรับให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะที่ใช้ไขมันเป็นพลังงานได้อย่างสมบูรณ์หรือที่เรียกว่าภาวะคีโตสิส มีที่มายาวนานนับแต่ศตวรรษที่ 19 ในประเทศฝั่งตะวันตก ทั้งที่เป็นไปเพื่อการรักษาโรคและเป็นไปเพื่อการลดน้ำหนัก ก่อนจะถูกจุดกระแสขึ้นอีกครั้งจากวัฒนธรรมเซเลบริตี้ราวสองถึงสามปีก่อน แน่นอนว่าครั้งนี้การเลือกกินอาหารคีโตเจนิกก็ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามายังประเทศไทยของเราด้วย และถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารของคนไทยไปโดยปริยาย เช่นเดียวกับกลุ่มผู้กินอาหารทางเลือกแบบอื่นๆ อาหารคีโตเจนิกก็มีการขยับหลักการให้หลากหลายและเป็นมิตรกับคนกินมากขึ้น โดยเฉพาะในไทยที่มีลักษณะการบริโภคอาหารแตกต่างกับฝั่งตะวันตกอย่างสิ้นเชิง ในขณะที่ธรรมชาติของอาหารตะวันตกดั้งเดิมค่อนข้างจะเอื้อให้คนกินสามารถเลือกกินอาหารคีโตเจนิกได้ง่ายกว่า แต่เมื่อมองภาพรวมของอาหารไทยที่เต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตและเครื่องปรุงที่เน้นความซับซ้อนของรสชาติ หลายคนก็อาจนึกไม่ออกว่าคนไทยจะกินอาหารคีโตเจนิกอย่างสะดวกใจได้อย่างไร เมื่อได้ลองสังเกตดูกลุ่มผู้กินอาหารคีโตเจนิกในไทยแล้วก็พบว่า... 05.02.2019 Food Story