CONTRIBUTOR'S PROFILE
contributor profile image alternate text
วรรณวนัช วรรณเลิศศิริ
วรรณวนัช วรรณเลิศศิริ
Graphic Designer
รักการท่องเที่ยวเพื่อออกไปเจอสิ่งใหม่ๆ เป็นนักกินมากกว่านักปรุง สนใจงานคราฟต์และศิลปะ งานประจำอีกอย่างคือเป็นทาสแมว