เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
17.09.2019

เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ รับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐาน เพื่อรับรองถึงองค์กรที่มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน

นางสงวนศรีสุทธิพงษ์ชัย (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทำธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ได้รับใบรับรองจากนางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 กระทรวงแรงงาน ในด้านมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) ระดับพื้นฐาน เพื่อรับรองถึงองค์กรที่มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน 

RECOMMENDED PR NEWS