‘เอส แอนด์ พี’ แบ่งปันความสุขสู่สังคมต่อเนื่องปีที่ 15
13.03.2019

‘เอส แอนด์ พี’ แบ่งปันความสุขสู่สังคมต่อเนื่องปีที่ 15 ด้วยกองทัพเค้กแสนอร่อย 670 ปอนด์ 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish 2019” เพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยตามมูลนิธิต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 23 แห่ง ด้วยกองทัพเค้ก 670 ปอนด์ 

มณีสุดา ศิลาอ่อน สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอส แอนด์ พี ยึดหลักปฏิบัติ ‘คุณธรรมเพื่อความยั่งยืน’ ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เป็นทั้งกลยุทธ์และรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตไปพร้อมๆ กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน จึงได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2547 ตามเจตนารมย์ของผู้บริหารที่ตั้งใจจะแบ่งปันความสุขและตอบแทนสังคม ในทุกปีเราจึงขนทัพเค้กก้อนโตไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสตามมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ รวมทั้งโรงพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับ ทั้งยังถือเป็นการส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่านเค้ก เอส แอนด์ พี ด้วย โดยในแต่ละปี เอส แอนด์ พี จะหมุนเวียนมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้เค้กแห่งความสุขนี้กระจายไปสู่ผู้ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึง

สำหรับในปี 2562 นับเป็นปีที่ 15 ของโครงการนี้ เราได้นำเค้กจำนวนรวม 670 ปอนด์ ไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ป่วยตามมูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 23 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพบ้านนนทภูมิ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี หญิง-ชาย)

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ (คลองเตย) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ (คลองเตย)

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (เมอร์ซี่) มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 1-2 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก”

…เอส แอนด์ พี ขอเป็นหนึ่งกำลังใจ ที่พร้อมจะส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม โดยรอยยิ้มเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญให้เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เคียงข้างสังคมไทยต่อไป

RECOMMENDED PR NEWS