แม็คโคร มาตรฐานสากลสินค้าเบเกอรี่ HACCP
05.09.2018

แม็คโคร ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากล HACCP ในสินค้ากลุ่มเบเกอรี่ รายเดียวและรายแรกของไทย พร้อมเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตอย่างใกล้ชิด และเผยสูตรเบเกอรี่ปลอดภัยจากไขมันทรานส์ที่ผ่านการร่วมพัฒนาและคิดค้นสูตรสินค้ากลุ่มเบเกอรี่กับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากวิสัยทัศน์ของแม็คโคร ในการ “มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” รวมถึงให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในด้านคุณภาพ ความสด สะอาด และความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทตามมาตรฐานของกฎหมาย และหลักปฏิบัติสากล และเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวแม็คโครจึงได้คัดสรรวัตถุดิบและสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบเกอรีแม็คโครที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (HACCP) มากกว่า 7 ปี จาก Bureau Veritus (บูโรเวอร์ริทัส ) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ตรวจประเมินและให้ใบรับรองด้านคุณภาพ โดยแม็คโครเป็นห้างรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน HACCP”

นอกจากนี้ คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในปีที่ผ่านมา แม็คโครยังได้ร่วมมือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการคิดค้นและพัฒนาสูตรเบเกอรีที่ปลอดภัยจากไขมันทรานส์ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้า และคงรสชาติความอร่อย มาจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ ในขณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้ามีความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับที่ทันสมัย ตั้งแต่แหล่งผลิต จนถึงแหล่งจำหน่าย คือ Makro i – Trace เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายผ่านการสแกน QR Code ให้ผู้ประกอบการมั่นใจในวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหารที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคต่อไป”

พร้อมกันนี้ แม็คโคร ยังได้เปิดบ้านพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเบเกอรีอย่างใกล้ชิด และเปิดเผยสูตรเบเกอรีที่ปลอดภัยจากไขมันทรานส์ ด้วยเมนู อัลมอนด์ครัวซองค์ โดยมีเชฟแดง คุณนันทวัฒน์ นันทะเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านเบเกอรีจากแม็คโคร เป็นผู้สอน เพื่อให้สื่อมวลชนได้ร่วมทดลองทำและเห็นทุกขั้นตอน ทุกวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี อย่างใกล้ชิด

โดยคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย อาทิ เนย มาการีน น้ำมันพืช ที่ปลอดภัยจากไขมันทรานส์ มาผลิตเป็นสินค้าในกลุ่มเบเกอรี ส่งผลให้เบเกอรีที่ออกจากเตาอบ หรือหม้อทอดของแม็คโครทุกชิ้นปลอดภัยจากไขมันทรานส์อย่างแน่นอน ทั้งนี้ การปรับสูตรเบเกอรีของแม็คโคร ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิต และยังคงจำหน่ายในราคาเท่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้น แม็คโครยังให้ความรู้เรื่องไขมันทรานส์กับลูกค้าสมาชิกผ่านทางช่องทาง Facebook รวมถึงการให้ข้อมูล ณ จุดขาย เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี และรู้ถึงวิธีหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานส์

 

RECOMMENDED PR NEWS