แม็คโครจับมืออินโดรามา เวนเจอร์ส ส่งมอบชุด PPE ผลิตจากขวดน้ำดื่มรีไซเคิล
17.12.2021

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ส่งมอบชุด PPE ที่ผลิตจากขวดน้ำดื่มรีไซเคิล...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ส่งมอบชุด PPE ที่ผลิตจากขวดน้ำดื่มรีไซเคิล จำนวน 1,000 ชุด ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากความสำเร็จของโครงการ “เปลี่ยนขวดเปล่า เป็นประโยชน์” โดยรวบรวมขวดพลาสติกชนิด PET ที่ใช้แล้วกว่า 1,740 กิโลกรัม จาก 5 สาขานำร่องของแม็คโคร นำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่โรงงานของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในจังหวัดนครปฐม แปรรูปเป็นเส้นด้ายคุณภาพสูงสำหรับผลิตชุด PPE เพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

นายแดเนียล เจมส์ ลีโอนาร์ด ผู้บริหารสูงสุด สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แม็คโครมีความยินดีที่โครงการ ‘เปลี่ยนขวดเปล่า เป็นประโยชน์’ ซึ่งดำเนินร่วมกับไอวีแอลประสบความสำเร็จด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานของเราจำนวน 1,375 คนที่ช่วยกันรวบรวมขวดน้ำดื่ม PET และส่งต่อให้ไอวีแอลนำไปแปรรูปเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% สำหรับตัดเย็บเป็นชุด PPE  ให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ ใช้ในระหว่างปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวได้ต่อยอดกิจกรรมแยกขยะที่ทำเป็นประจำ เพื่อสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดคล้องกับกลยุทธความยั่งยืนของแม็คโครในการดำเนินธุรกิจที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ”

ขวดน้ำพลาสติกที่รวบรวมได้ภายใต้โครงการ ‘เปลี่ยนขวดเปล่า เป็นประโยชน์’ ในแม็คโคร 5 สาขานำร่อง ได้แก่ สาขานครปฐม สาขาศาลายา สาขาเพชรเกษม สาขาบางบอน และสาขาจรัลสนิทวงศ์ คิดเป็นน้ำหนักรวม 1,740 กิโลกรัม หรือเทียบเท่าขวดน้ำดื่มขนาด 600 มิลลิลิตรประมาณ 78,520 ขวด ซึ่งเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน 2.69 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

นายซันเจย์ ทาปลิยาล รองประธานอาวุโสและหัวหน้าโรงงาน บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า “ไอวีแอลมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับแม็คโคร ในการรีไซเคิลและส่งมอบความช่วยเหลือให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของโรงงานไอวีแอลในการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกชนิด PET และผลิตเป็นเส้นด้ายคุณภาพสูงเพื่อนำไปผลิตชุด PPE ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาขยะพลาสติกแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แท้จริง โดยสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้างอีกด้วย ด้วยการนำขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้วมาผลิตสินค้าใหม่ เรากำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและป้องกันไม่ให้ขยะไปสู่สิ่งแวดล้อมและมหาสมุทร นอกจากนี้ ไอวีแอลยังเดินหน้าขยายธุรกิจรีไซเคิล PET ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม จะช่วยผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และสนับสนุนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก”

ทั้งนี้ แม็คโคร ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการดำเนินธุรกิจเพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ และตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนเป็นศูนย์ ในปี 2573 รวมถึงให้ความสำคัญกับนโยบายการแยกขยะ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ reduce reuse recycle โดยมีการณรงค์ให้พนักงาน และลูกค้าทุกกลุ่มทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรมและแคมเปญเกี่ยวเนื่องมากมาย

RECOMMENDED PR NEWS