CPI ก้าวย่างอย่างคุณภาพ ครบรอบปีที่ 30 คว้ารางวัล PM AWARD 2021
06.09.2021

“รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น”ตอกย้ำมาตรฐาน ส่งออกระดับโลก C.P.INTERTRADE CO.,LTD. (CPI) เข้ารับมอบรางวัลภายในงาน Prime Minister’s Export Award 2021 : PM AWARD 2021...

“รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น”
ตอกย้ำมาตรฐาน ส่งออกระดับโลก

C.P.INTERTRADE CO.,LTD. (CPI) เข้ารับมอบรางวัลภายในงาน Prime Minister’s Export Award 2021 : PM AWARD 2021 จำนวน 2 รางวัล รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) ประจำปี 2021 และรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ประจำปี 2021 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2564 (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2021)

ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัล PM AWARD ติดต่อกันทั้งหมด 5 สมัย เริ่มจากปี 1995, 2005, 2011, 2016 ตลอดจนปัจจุบัน 2021 ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีว่าบริษัทฯ ใส่ใจรักษามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอตลอดที่ผ่านมา เพื่อส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศ และต่างประเทศ

RECOMMENDED PR NEWS