Found 4 results for Tag : ครัว
หมูม้วนไส้แอปเปิลและลูกเกด 1. วางเนื้อหมูทั้งชิ้นลงบนไม้กระดาน จากนั้นแล่เนื้อหมูเป็นแผ่นกว้างด้วยการวางชิ้นเนื้อหมูบนเขียง แบ่งความหนาออกเป็น 3-4 ส่วนโดยประมาณ เริ่มแล่ตามยาวจากขวาไปซ้ายโดยไม่ขาด พับส่วนที่แล่ไปทางซ้าย แล่สวนหนาจากข้างซ้ายไปขวาจนสุดแต่ไม่ขาด แล้วแล่จากขวาไปซ้ายในทำนองเดียวกัน จนได้แผ่นหมูที่กว้างเป็น 3-4 เท่าของชิ้นเนื้อหมูเดิมหากยังมีส่วนที่หนาเกินไปก็ให้แล่ส่วนนั้นออกไปบ้าง วางแผ่นพลาสติกใสทับแผ่นเนื้อหมูแล้วใช้ค้อนทุบเนื้อทุบแผ่นเนื้อหมูให้ได้ความหนาเท่ากัน นำเข้าแช่ในตู้เย็นจนกว่าจะนำออกมาใช้... 15.11.2018 Recipe