Found 70 results for Tag : ชีส
10 ชีสขวัญใจมหาชน ‘ชีสมีกี่ประเภท?’ เป็นคำถามที่ตอบยากอยู่เหมือนกัน เพราะชีสในโลกนี้มีมากมายหลากหลายนับสิบนับร้อย เนื่องจากชีสเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารของประเทศเมืองหนาวอย่างยุโรป กำเนิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่แต่ละบ้านยังพึ่งพาการทำฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์เป็นหลัก นอกจากจะรีดนมวัว แกะ แพะมาดื่มได้ทุกวัน ยังมีการแปรรูปนมเป็นชีสเพื่อเก็บถนอมไว้ได้นาน เป็นความจำเป็นที่ต้องมีอาหารที่เก็บรักษาได้ยาวนานในช่วงฤดูหนาวที่ทำการเพาะปลูกไม่ได้นี่เอง ที่ทำให้เกิดการทำชีสขึ้นอย่างแพร่หลาย แต่ละหมู่บ้านแต่ละเมืองมีสูตรเฉพาะของตัวเอง สูตรเมืองไหนอร่อยก็มีชื่อเสียงขจรขจาย จึงไม่แปลกที่ชีสหลายชนิดมีชื่อเรียกตามหมู่บ้านหรือเมืองที่เป็นต้นกำเนิด ทีนี้ก็เข้าเรื่อง... 10.08.2020 Food Story