Found 1 results for Tag : วิธีตีวิปครีม
ตีวิปครีมให้ขึ้นฟูเร็ว ตีวิปครีมให้ขึ้นฟูเร็ว ปัญหาของคนทำขนมส่วนใหญ่ก็คือจะตีวิปปิ้งครีมยังไงให้ขึ้นฟูเร็วและคงรูปได้นาน ซึ่งก็อย่างที่รู้กันว่าการจะตีวิปปิ้งครีมให้ได้ดีนั้น อุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก วิปปิ้งครีมที่เราใช้ต้องเย็นได้ที่ ภาชนะที่จะตีก็สำคัญเช่นกัน เพราะถ้าวิปปิ้งครีมเย็นแต่มาเจอภาชนะที่ใส่ร้อน ก็ทำให้ต้องใช้เวลานานในการตี เราจึงมีเคล็ดลับดีๆ สำหรับการตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูเร็วมาบอกกัน  เริ่มจากการเตรียมภาชนะไว้ 2 ขนาด ขนาดที่ใหญ่กว่าให้ใส่น้ำและน้ำแข็งเตรียมไว้ ขนาดเล็กใส่วิปปิ้งครีมที่จะตี... 09.01.2019 Cooking