Found 5 results for Tag : ห่อหมก
หมกปลาร้าฉบับลูกอีสานคึดฮอดบ้าน “กลิ่นหอมฮ่วนๆ หอมถืกดัง หอมคักหอมแฮง” พ่อของผมเป็นคนอีสานครับ อธิบายถึงความหอมของหมกปลาร้าที่เคยกิน หวนคิดถึงหมกปลาร้าที่ทำกินกันเป็นประจำ “หากดัยปลาดุกตัวบักเอ้บ มันหลายๆ บอกเลยว่าคือสิหมานบักคัก” หมายความว่า ถ้าได้ปลาดุกตัวใหญ่มันเยอะถือว่าดวงดี ดวงหนัก ได้กินของดี เดิมครอบครัวผมไม่ใช่คนกรุงเทพฯ ครับ ต่างคนต่างจำต้องย้ายมาตั้งรกรากที่นี่ สิ่งเดียวที่พ่อได้มาจากบ้าน คือ ห่อหมกปลาร้า พร้อมข้าวเหนียวหนึ่งกระติบขนาดย่อมๆ  ในสมัยก่อนการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไม่ใช่เรื่องง่าย... 24.06.2022 Cooking