Found 2 results for Tag : อาหารชาววัง
เข้าครัวทำ ‘แกงรัญจวน’ ภูมิปัญญาอาหารไทยถือเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น อาศัยการส่งต่อจากการเป็นลูกมือของแม่ครัวมากฝีมือ ฝึกปรือเคล็ดลับวิชาตั้งแต่ยังเด็ก เห็นได้จากเรื่องเล่าของเชฟอาหารไทยในปัจจุบันว่าเคยมีประสบการณ์ช่วยแม่ช่วยยายทำกับข้าวมาตั้งแต่เด็กน้อยด้วยกันทั้งนั้น เคล็ดลับอาหารไทยจึงต้องการอาศัยการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริงเท่านั้น น่าเสียดายที่คนไทยสมัยใหม่ช่วยที่บ้านทำอาหารกันน้อยลง ทำอาหารกินกันน้อยลง พึ่งพาอาหารนอกบ้านมากขึ้น อาหารไทยโบราณจึงค่อยๆ หายหน้าหายตากันไปตามกาลเวลา ผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบอาหารไทยเป็นอย่างมาก รู้สึกได้ถึงความประณีต ศาสตร์ของการผสมผสานรสชาติ การเลือกใช้เครื่องสมุนไพร ผักผลไม้ตามฤดูกาล... 10.03.2020 Food Story