Found 2 results for Tag : อาหารฤดูฝน
ฝนตกแล้ว กินผักหน้าฝนให้ชุ่มฉ่ำกันเถอะ นอกจากความฉ่ำแฉะของฝนที่ตกลงมาแล้ว เดือนมิถุนายนยังเป็นสัญญาณของความเขียวชอุ่ม ความอุดมสมบูรณ์ และบรรดาผักประจำฤดูฝนที่เติบโตเต็มที่ เก็บเกี่ยวเอาพลังงานชีวิตจากเม็ดฝนแปรเปลี่ยนมาเป็นยอด เป็นผล และเป็นดอกให้เราได้เก็บกินกันตามอัธยาศัย แต่กระนั้นเลย การที่วิทยาการทางการเกษตรก้าวหน้าขึ้นมา จนเราสามารถเลือกซื้อผักอะไรก็ได้ ในฤดูไหนก็ได้ของปี ทำให้หลายคนไม่รู้เลยว่าผักที่เติบโตงอกงามมาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำของสายฝนนั้นมีอะไรบ้าง ทั้งที่การบริโภคผักตามฤดูกาลนั้นเป็นประโยชน์หลายประการทั้งต่อคนปลูก คนซื้อ คนกิน... 15.06.2020 Food Story