Found 2 results for Tag : อาหารฤดูร้อน
อาหารแดดดี หน้าร้อน แดดแจ๋ๆ แบบนี้ไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวนะ ประโยชน์ของแดดแรงระดับสิบแบบนี้คือทำอาหารตากแห้งได้ดีนัก ซึ่งการถนอมอาหารโดยวิธีตากแห้งเป็นวิธีที่คนโบราณใช้มาแต่ไหนแต่ไร ทำได้หมดไม่ว่าจะเนื้อสัตว์หรือผลไม้ หลักการคือนำอาหารมาตากแดดเพื่อลดความชื้น เมื่อความชื้นน้อยจุลินทรีย์ก็ไม่สามารถเติบโตได้ อาหารจึงเก็บได้นานขึ้น แถมน้ำหนักอาหารเบาขึ้นด้วย วิธีทำก็ง่ายดายแค่มีตะแกรงหรือกระด้งแค่ใบเดียวกับแดดแรงๆ ก็ทำได้แล้ว ฤดูร้อนสุดๆ แบบนี้จึงเหมาะกับการทำอาหารตากแดดเป็นที่สุด อาหารแดดดีอย่างแรกที่เรานึกถึงและอยากเชิญชวนให้ทำคือ... 25.04.2019 Food Story