Found 3 results for Tag : ไส้กรอกอีสาน
ไส้กรอกอีสานแบบที่ต้องการ ต้องทำเอง! ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นอย่างผมหรือเปล่า เวลาเดินผ่านร้านรถเข็นที่กำลังย่างไส้กรอกอีสาน ร่างกายมักตอบสนองด้วยการขยับเองและตรงไปยังร้านทันที อาจเพราะกลิ่นที่หอมฟุ้งไปพร้อมกับควันที่กระจายไปทั่วบริเวณ… ไม่ไหวจริงๆ คนอย่างผมมักจะแพ้อะไรแบบนี้เสมอ ไม่ต่างจากไก่เห็นข้าวเปลือกเลยละ  ไส้กรอกอีสานในอุดมคติของทุกคนเป็นอย่างไร? ไส้กรอกในอุดมคติของผม เครื่องต้องแน่น มีลูกเล่นไม่เหมือนใคร รสชาติต้องเข้มข้นกลมกล่อม แต่ติดปัญหาตรงที่ร้านไส้กรอกอีสานที่อร่อยจริงๆ มีน้อย หน้าตารสชาติคล้ายกันไปหมด บางร้านข้าวเยอะกว่าหมู... 17.06.2022 Cooking