Found 0 results for Tag :
พายลูกตาลอ่อนสังขยาแบบไทย หอมละมุนตาลโตนดและใบเตย ใครว่าพายผลไม้ต้องเป็นพายบลูเบอร์รี สตรอว์เบอร์รี หรือผลไม้นอกสีสดใสเสมอไป มาลองทำพายผลไม้แบบไทยอย่างพายลูกตาลอ่อนกันบ้างดีกว่า ลูกตาลมาจากต้นตาลหรือตาลโตนด ปลูกมากตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปถึงทางใต้ หรือขึ้นอยู่ทั่วไปตามท้องร่องนา หลายคนรู้จักขนมไทยๆ อย่างขนมตาลสีเหลืองโรยมะพร้าว อันนั้นใช้ลูกตาลแก่ นำมานวดเอาเนื้อตาลมาผสมกับแป้งข้าวเจ้าแล้วนึ่งทำเป็นขนมเค้กแบบไทยๆ กินอร่อย ส่วนลูกตาลอ่อนสีขาว เรียกว่าลอนตาลหรือเต้าตาล ได้จากลูกหรือผลตาลที่ยังอ่อนอยู่... 17.06.2024 Cooking