พลิกโฉมเมืองไทยสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วย 6 เศรษฐกิจกระแสใหม่
02.03.2022

ภาคเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปัจจุบันนี้ ชีวิตผู้คนทั่วโลกเริ่มผ่อนคลายลง รัฐบาลหลายๆประเทศ เริ่มลดมาตรการคุมเข้มลงมาเป็นลำดับๆ เพียงยังคงกฎระเบียบและมาตรการทางสาธารณสุขไว้ เพื่อให้วงจรเศรษฐกิจได้ขับเคลื่อน แต่ทว่า จะขับเคลื่อนอย่างไรจึงจะอยู่รอด-เติบโตได้เข้มแข็ง?? สถาบันฯ ได้รับนโยบายจากท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสใหม่ โดยเน้นย้ำ ถึง...

ภาคเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปัจจุบันนี้ ชีวิตผู้คนทั่วโลกเริ่มผ่อนคลายลง รัฐบาลหลายๆประเทศ เริ่มลดมาตรการคุมเข้มลงมาเป็นลำดับๆ เพียงยังคงกฎระเบียบและมาตรการทางสาธารณสุขไว้ เพื่อให้วงจรเศรษฐกิจได้ขับเคลื่อน แต่ทว่า จะขับเคลื่อนอย่างไรจึงจะอยู่รอด-เติบโตได้เข้มแข็ง??


สถาบันฯ ได้รับนโยบายจากท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสใหม่ โดยเน้นย้ำ ถึง แนวทางการผลักดันเศรษฐกิจให้ทันโลกสมัยใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรมเปรียบเสมือนหัวขบวนรถและมีสถาบันเครือข่ายต่างๆ ช่วยขับเคลื่อนไปในทิศทางของกระแสโลก วางเข็มทิศชี้ทางให้ธุรกิจก้าวข้ามอุปสรรค-ชี้ช่องทางแห่งโอกาส-เสริมความแกร่งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การนำ BCG Economy มาปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมดั้งเดิมให้ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต


สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ภายใต้กำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ศึกษาและค้นหาเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่ และมองฉากทัศน์ที่ประเทศไทยจะสามารถสร้างการเจริญเติบโตและมีความเป็นไปได้ มีแนวโน้มไปทิศทางใด จัดทำ “บทสรุป- แนวทางการเติบโตของธุรกิจแบบก้าวกระโดดด้วย 6 เศรษฐกิจกระแสใหม่” เพื่อให้ภาคธุรกิจและองค์กรที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้สอดรับกับทิศทางใหม่นี้


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมแกร่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชนที่จะร่วมพัฒนาบ่มเพาะศักยภาพ SMEs และสนับสนุน ส่งเสริมด้วยการเงิน โมเดลการเติบโตในเศรษฐกิจตัวใหม่ การมองน่านน้ำแห่งโอกาสใหม่ๆของปี 2022


ISMED จึงได้จัดการแถลงข่าวและสัมมนา “พลิกเมือง ด้วย 6 เศรษฐกิจกระแสใหม่ ขับเคลื่อนประเทศไทย” ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ 2565 โดยนายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้เปิดเผยบทสรุปดังกล่าว ได้แถลงว่า “เราได้ทำการศึกษาข้อมูลสำคัญจากต่างประเทศ และเทียบเคียงกับ สภาพประเทศไทยเอง การถอดรหัสธุรกิจที่ปรับตัวและสร้างการเติบโตได้อย่างสูง ตลอดช่วงวิกฤตโควิดที่ผานมาไปจนถึง แนวโน้มและพฤติกรรมของ ผู้บริโภคจะเป็นไปในทิศทางใด และธุรกิจจะเรียนรู้จากเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร? ในงานนี้ สถาบันฯ ได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนกับภาคธุรกิจ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างๆ จนสามารถเสนอฉากทัศน์ใหม่ ที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยภาคเศรษฐกิจกระแสใหม่ อยู่ 6 มิติที่สำคัญ

RECOMMENDED PR NEWS