โลตัส ผนึกกำลังจ้างงานท้องถิ่น เดินหน้านโยบายสร้างงาน สร้างอาชีพ พร้อมเคียงข้างชุมชน
28.06.2023

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เรายึดมั่นพันธกิจในการเคียงข้างสังคมไทย ด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพผ่านทั้งธุรกิจค้าส่ง แม็คโคร และค้าปลีก โลตัส...

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เรายึดมั่นพันธกิจในการเคียงข้างสังคมไทย ด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพผ่านทั้งธุรกิจค้าส่ง แม็คโคร และค้าปลีก โลตัส ที่มีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ ที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งสองธุรกิจมีศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ รวมกันกว่า 15 แห่ง มีการจ้างงานถึง 7,900 ราย นอกจากนี้ แม็คโคร ยังมีแผนเปิดศูนย์กระจายสินค้าครบวงจรขนาดใหญ่แห่งใหม่ หรือ Complex Distribution Center (CDC) ในย่านวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1,500 ตำแหน่งงาน เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพของบริษัทฯ  400,000 ราย ภายในปี 2573

การบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าโลตัส วังน้อย นับเป็นต้นแบบงานที่ใช้ระบบโลจิสติกส์ทันสมัยมาใช้เสริมประสิทธิภาพการบริหารงานและจัดส่งสินค้า พร้อมชูจุดเด่นในเรื่องสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น การให้ความสำคัญเรื่องการปรับปรุงคุณภาพการทำงาน การสร้างแรงงานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ทำให้ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้มีอัตราการลาออกต่ำ รักษาพนักงานคุณภาพให้อยู่คู่กับองค์กร

ไม่เพียงเท่านั้น ธุรกิจของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนโดยรอบด้วยการสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่น สนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ  มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่  ซึ่งเป็นแนวคิดของการทำธุรกิจที่จะเติบโตเคียงข้างไปกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

RECOMMENDED PR NEWS