งานศิลปะเชิญชวนผู้บริโภคใช้สิทธิตนเองในวันสิทธิผู้บริโภคสากล
17.03.2023

16 มีนาคม 2566 : เนื่องในโอกาสวันสิทธิผู้บริโภคสากล องค์กรพิทักษ์สัตว์ซิเนอร์เจีย แอนิมอลจัดกิจกรรมแสดงงานศิลปะด้านหน้าศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น (ตึกแดง จตุจักร) ร่วมกับศิลปิน นานา ลาลา เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ระบบกรงขังในฟาร์มไข่ไก่ งานศิลปะแสดงภาพแม่ไก่ใช้ชีวิตแบบไร้กรงขังตามความเข้าใจของผู้บริโภคส่วนใหญ่...

16 มีนาคม 2566 : เนื่องในโอกาสวันสิทธิผู้บริโภคสากล องค์กรพิทักษ์สัตว์ซิเนอร์เจีย แอนิมอลจัดกิจกรรมแสดงงานศิลปะด้านหน้าศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น (ตึกแดง จตุจักร) ร่วมกับศิลปิน นานา ลาลา เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ระบบกรงขังในฟาร์มไข่ไก่ งานศิลปะแสดงภาพแม่ไก่ใช้ชีวิตแบบไร้กรงขังตามความเข้าใจของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากความเป็นจริงของอุตสาหกรรมไข่ไก่ไทยโดยสิ้นเชิง

“งานศิลปะชิ้นนี้สื่อถึงพื้นที่ปลอดภัยสำหรับแม่ไก่ ในอุตสาหกรรมไข่ไก่ แม่ไก่ต้องอยู่อย่างเบียดเสียดในกรงขังที่เล็กเสียจนพวกเขาเดินไปเดินมาไม่ได้ แม่ไก่ถูกมนุษย์อย่างเราเอารัดเอาเปรียบจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต และเรามักลืมไปว่า สัตว์ก็ต้องการพื้นที่ปลอดภัยเช่นเดียวกับเรา” ศิลปินนานาลาลา เจ้าของผลงานกล่าว 

“เราอยากสนับสนุนให้ผู้คนใช้สิทธิของตนในฐานะผู้บริโภคเพื่อเรียนรู้ที่มาของอาหารและขั้นตอนในการผลิต” วิชญะภัทร์​ ภิรมย์ศานต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการมีส่วนร่วมของสาธารณชน – ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากซิเนอร์เจีย แอนิมอลกล่าว

ปัญหาของระบบกรงตับ

90% ของฟาร์มไข่ไก่ในไทยใช้ระบบกรงตับ ในระบบนี้ แม่ไก่อยู่อย่างแออัดในกรงแคบๆ ร่วมกับแม่ไก่อีกหลายตัว พวกเขาไม่สามารถเดินไปเดินมาหรือกางปีกออกจนสุดได้ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่สำคัญต่อสวัสดิภาพของสัตว์

การใช้ระบบกรงตับยังสร้างความกังวลด้านสาธารณะสุข ซึ่งขัดกับสิทธิของผู้บริโภคในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) เผยว่า ฟาร์มที่ใช้ระบบกรงตับมีการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาที่สูงกว่าฟาร์มแบบปลอดกรง ซึ่งหมายความว่า ระบบกรงตับไม่เพียงแต่โหดร้ายทารุณต่อสัตว์เท่านั้น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงของการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภคและถือเป็นภัยต่อความปลอดภัยด้านอาหาร

งานวิจัยที่สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีต่อการผลิตไข่ไก่และสวัสดิภาพสัตว์เผยว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่กังวลเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาซื้อ งานวิจัยยังเผยอีกว่า สวัสดิภาพของแม่ไก่ในขั้นตอนการผลิตไข่ไก่สำคัญต่อผู้บริโภค และพวกเขาไม่ต้องการให้สัตว์ทุกข์ทรมานระหว่างขั้นตอนการผลิต

RECOMMENDED PR NEWS