‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมมือกับ ‘วัลแคน โคอะลิชั่น’ ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
17.01.2024

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิทูร ศิลาอ่อน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณมณีสุดา...

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิทูร ศิลาอ่อน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร (ที่ 2 จากซ้าย) และ คุณณัฐวรรณ ปิติเศรษฐกุล ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (ซ้ายสุด) ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด โดย คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ กรรมการผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง (ที่ 3 จากขวา) คุณรณกาจ อักษรกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ที่ 2 จากขวา) และ คุณภีม อัครธาวินทร์ ผู้ดูแลโครงการ (ขวาสุด) เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของผู้พิการประเภทต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้พิการได้ใช้ศักยภาพในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ผ่านแพลตฟอร์ม “MAYWE” ที่จะช่วยคัดกรองความเสี่ยงจากอาการซึมเศร้าของพนักงานในบริษัทฯ เป็นโครงการดูแลสุขภาพจิตของพนักงานในองค์กร และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการทำงาน (Happy Work Place) ให้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้าและความเครียดสะสมที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 235 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)       

  

เอส แอนด์ พี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนพิการ ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยความตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และการเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคม

RECOMMENDED PR NEWS