Found 20 results for Tag : เมนูผัก
ปลูกผักสวนครัวจากเศษพืชเหลือใช้ การใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบัน โดยเฉพาะการกินนั้น ใครจะคิดว่าจะเป็นสาเหตุต้นๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากเศษอาหาร เศษผักเหลือทิ้งภายในครัวเรือน ที่ค่อยๆ เพิ่มปริมาณมากขึ้น ขยะพวกนี้ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา  การลดการทิ้งให้น้อยลงและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่ามากขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ การปลูกผักสวนครัวกินเองถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ทรัพยากรใกล้ตัวที่มาจากธรรมชาติ อย่างเศษพืชที่เหลือจากการทำอาหาร... 17.06.2019 Food Story
กุยช่ายเขียวกับขาว ต่างกันอย่างไร แท้จริงแล้วกุยช่ายขาวกับกุยช่ายเขียวเกี่ยวพันกันทางเหล่ากอ เพราะชูช่อออกมาจากกอเดียวกัน โดยธรรมชาติแล้วนั้น กุยช่ายมีสีเขียว ส่วนกุยช่ายสีขาวที่เราเห็นในเมนูผัดหมูกรอบหรือหมูสับ เกิดจากเกษตรกรหัวใส หาถัง กระถาง หรือวัสดุทึบแสงมาครอบกอกุยช่ายเขียวที่เพิ่งตัดเก็บเกี่ยวไปขาย เพื่อไม่ให้กุยช่ายชุดใหม่ที่กำลังจะงอกขึ้นมาได้พบปะแสงอาทิตย์ เมื่อไม่ได้รับแสง เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนผิวคนที่ไม่โดนแดด เม็ดสีเมลานินจะไม่เพิ่มจำนวน ผิวจึงดูขาว กุยช่ายไม่เจอแดดก็ไม่เกิดการสังเคราะห์แสง... 16.03.2018 Food Story