Found 9 results for Tag : เส้น
8 เส้นเกาหลีที่สายกินเส้นต้องลอง คนไทยที่อินซีรี่ส์เกาหลีน่าจะคุ้นเคยกับรามยอนและต๊อกบกกีกันดี เพราะมีฉากกินสองเมนูนี้ให้เห็นในซีรี่ส์แทบทุกเรื่อง แต่จริงๆ แล้วเกาหลียังมีเส้นอีกหลายชนิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมทั้งรสชาติที่แตกต่างกันไป เพราะเกาหลีเองก็รับอิทธิพลด้านอาหารมาจากทั้งจีน ญี่ปุ่น รวมถึงตะวันตก จนก่อเกิดเป็นเมนูเส้นประเภทต่างๆ มากมายเลยทีเดียว จะมีเส้นอะไรบ้างและเราเคยกินกันแล้วไหมนะ มาดูกันค่ะ รามยอน (Ramyeon)  ไม่พูดถึงถือว่าผิด เพราะนี่คือเส้นสุดฮิตชนิดที่เรียกว่าเป็นตัวแทนชาติเกาหลีก็ว่าได้... 14.07.2022 Food Story