Found 34 results for Tag : แป้งข้าวเจ้า
ขนมตาล 1. วิธีการยีเนื้อตาลสุกทำโดยฉีกเปลือกนอกออกให้หมด นำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วแบ่งออกเป็นพูตามจำนวนเต้าตาลหรือเม็ดตาลจะเห็นเม็ดสีดำเข้ม ดึงเอาเส้นดีที่อยู่ตรงสันเม็ดออกให้หมดไม่เช่นนั้นจะทำให้ขนมมีรสขม จากนั้นนำลูกตาลมายีกับน้ำในอ่างผสมเพื่อคั้นเอาเนื้อตาลออกจากเส้นใยที่เกาะติดอยู่กับเม็ด นำเนื้อตาลที่ได้ไปกรองด้วยกระชอนตาห่าง เพื่อแยกกากใยและเศษผงที่อาจตกค้างอยู่ให้หมด นำเนื้อตาลที่กรองได้เทใส่ผ้าขาวบาง มัดรวบแล้วนำไปแขวนไว้ประมาณ 12 ชั่วโมง เพื่อให้สะเด็ดน้ำ ขั้นตอนนี้เรียกว่าการเกรอะ (การทำเช่นนี้นอกจากจะเป็นการแยกเนื้อตาลออกจากน้ำแล้ว ยังเป็นการหมักตาลเพื่อเป็นเชื้อให้ขนมขึ้นฟูด้วย)... 08.03.2018 Recipe