Found 14 results for Tag : โซบะ
โซบะเส้นสด100% นวดด้วยใจ สัมผัสด้วยมือ โซบะเป็นเส้นที่มีความผูกพันกับคนญี่ปุ่นมายาวหลายพันปี คาดว่าเกิดขึ้นในสมัยโจมง มีการเพาะปลูกต้นโซบะหรือต้นบัควีต (Buckwheat) ขึ้นอย่างแพร่หลาย ทั้งจีนก็เริ่มเข้ามามีบทบาทกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมากขึ้น มีการขนส่งเอาเครื่องโม่แป้งเข้ามาในญี่ปุ่น จนสุดท้ายได้มีการพัฒนานำเอาเมล็ดบัควีตมาโม่เป็นแป้งทำโซบะนั่นเอง คนญี่ปุ่นนิยมกินโซบะในช่วงเวลาพิเศษโดยเฉพาะวันสิ้นปี เพราะเชื่อว่าด้วยลักษณะที่ผอมและยาวของเส้น เมื่อกินแล้วจะทำให้มีสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวในปีต่อไป อีกทั้งเส้นโซบะนั้นขาดง่าย จึงเชื่อว่าจะช่วยตัดโชคร้ายในปีนั้นลงได้ โซบะเป็นเมนูง่ายๆ ที่ทำให้อร่อยยาก... 20.05.2022 Food Story
โซบะ อาหารเส้นแห่งกาลเวลาจากรุ่นสู่รุ่น วัฒนธรรมการกินเส้นโซบะของชาวญี่ปุ่นมีบันทึกมาตั้งแต่สมัยเอโดะ นิยมทั้งแบบร้อนและแบบเย็น การจะเป็นเชฟโซบะได้นั้นไม่ได้เป็นกันง่ายๆ ต้องเริ่มตั้งแต่ฝากตัวเป็นศิษย์และอาศัยการฝึกฝนฝึกงานกับเชฟโซบะเป็นเวลานาน บางคนใช้เวลานับ 10 ปีเลยทีเดียว ถึงได้รับการยอมรับให้เป็นเชฟโซบะรุ่นต่อไปได้ ด้วยการสืบทอดที่เคร่งครัด ทำให้เส้นโซบะไม่เลือนหายไปกับกาลเวลา ปัจจุบันเกิดกระแสอาหารฟิวชั่นไปทั่วโลก ประเทศญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน ทำให้เกิดเมนูโซบะใหม่ๆ ขึ้นมาก ครัวจึงนำสูตรอาหารเส้นโซบะทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่มาให้ลองทำกัน... 10.01.2020 Cooking