4 วิธีการจัดเก็บเศษอาหาร และแยกขยะแบบชาวครัว l เชฟน่านรีวิว
Published on 07.08.2022

 
PIN

🥬 “เพื่อนๆ ชาวครัวมีวิธีการจัดเก็บขยะเศษขยะกันแบบไหนบ้าง เทรวมกัน หรือแยกขยะก่อนทิ้ง” KRUA.CO และเชฟน่านอยากจะชวนเพื่อนๆ ชาวครัว และผู้ประกอบการร้านอาหารมาช่วยให้โลกของเราน่าอยู่กว่าที่เคย ไปกับ ‘Knorr Professional’ 🌍 โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่รีไซเคิลได้ หรือย่อยสลายได้ และการคัดแยกขยะ เพื่อช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่ ที่จะสร้างขยะและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเชฟน่านมีเคล็ดลับวิธีจัดการแยกขยะแบบ 4 ข้อง่ายๆ ได้แก่ 👇

1. การแยกเศษอาหารขยะเปียก ขยะแห้ง เศษอาหารจากการหั่น ปอกวัตุดิบ แยกเพื่อนำไปทำปุ๋ยต่อ หรือทิ้งเป็นขยะทั่วไป 🗑
2. ถุงพลาสติกที่ได้มาจากการใส่วัตถุดิบ ล้างให้สะอาด และตากให้แห้ง ส่งไปเผาเป็นเชื้อเพลิง 🔥
3. การแยกขวด และซองบรรจุภัณฑ์ต่างๆ 🍾
4. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ในครัวและผู้ประกอบการร้านอาหาร ♻️


ติดตามพวกเราต่อได้ที่
Website
Facebook
Youtube
Instagram
Twitter

SHARE THIS
RECOMMENDED ARTICLES
RECOMMENDED VIDEOS