ดื่มร้อนๆ ระวังเป็นมะเร็งหลอดอาหาร!

2,891 VIEWS
PIN

image alternate text

International Agency for Research on Cancer หน่วยงานดูแลงานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ง สังกัดองค์การอนามัยโลก ทำการศึกษาสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ง ในประเด็นว่า เครื่องดื่มร้อนทั้งหลายเป็นสาเหตุการเป็นมะเร็งหรือไม่ ได้รายงานข้อสรุปที่น่าสนใจ 2 ประการ

1. ตามที่เคยพบว่าดื่มกาแฟมากๆ อาจทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ผลการวิจัยใหม่ๆ ยืนยันว่าไม่จริง กาแฟไม่ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ขณะเดียวกันก็ไม่พบว่ากาแฟช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดตามที่มีการนำเสนอกัน

2. ตามที่ผลงานวิจัยบางชิ้นเคยพบว่าอุณหภูมิความร้อนของเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะชนิดใด หากร้อนเกิน อาจทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหาร การสังเคราะห์ผลการวิจัยใหม่ๆ ทำให้ยืนยันได้ว่า เครื่องดื่มหากร้อนเกิน 65 องศาเซลเซียส ดื่มบ่อยๆ ทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้

ฟังอย่างนี้ต้องระวังกันละครับ เพราะแม้กาแฟจะไม่ทำให้เป็นมะเร็ง แต่กาแฟร้อนที่ขายกันทั่วไป ก็มักร้อนกว่านี่อย่างแน่นอน โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 71-85 องศาเซลเซียส กาแฟร้อนๆ นอกจากเสี่ยงลวกปาก ลวกตัว (ถ้าเผลอทำหก) แล้ว ความร้อนทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแผลที่ผนังหลอดอาหาร บ่อยๆเข้า เซลล์อาจปรับตัวเป็นเนื้องอกและมะเร็งขึ้นได้

ไม่ว่าชาหรือกาแฟ ดื่มไม่ร้อนจัด ระดับไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส ปลอดภัยกว่า แถมอร่อยกว่าร้อนเป็นไหนๆ 

RECOMMENDED ARTICLES
RECOMMENDED VIDEOS