#Save เกษตรกรรายย่อย กินของดีในราคาที่เป็นธรรม

1,321 VIEWS
PIN

image alternate text
image alternate text
พลังจากผู้บริโภคช่วยให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีกำลังใจผลิตอาหารปลอดภัยให้เราทุกคน

ในช่วงที่ผลลิตล้นตลาดเช่นทุกวันนี้ ราคาสินค้าตกต่ำ อีกทั้งเหล่าเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในระบบผูกขาดการค้าโดยนายทุน ยังไม่สามารถต่อรองหรือกำหนดราคาขายให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมในฐานะผู้ผลิตได้เลย

แต่ถึงอย่างนั้นก็มีเกษรกรรายย่อยจำนวนมาก ที่พยายามพึ่งพาตนเองทั้งกระบวนการผลิต ทำให้สามารถกำหนดราคาขายที่เป็นธรรมและส่งสินค้าตรงถึงมือผู้บริโภคได้เอง อีกทั้งผลผลิตยังคุณภาพดีกว่า หลายรายหันมาทำเกษตรอย่างปลอดภัย ต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อความมั่นคงในชีวิตและระบบนิเวศสู่คนรุ่นหลัง

แต่การจะไปสู่แฟร์เทดหรือการค้าที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งผู้ผลิต แรงงาน จนถึงผู้บริโภค รวมทั้งการที่เกษตรกรรายย่อยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ก็ขึ้นอยู่ที่พลังผู้บริโภคอย่างเราๆ ด้วยเหมือนกัน ต้องช่วยกันอุดหนุน สนับสนุนเกษตรชุมชนละแวกบ้านที่ตั้งใจผลิตอาหารปลอดภัยให้เราทุกคน KRUA.CO จึงขอเป็นส่วนหนึ่งด้วยการบอกต่อข้อมูลของเหล่าเกษตรกรที่น่าสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

ฟาร์มไก่อินทรีย์ ‘แทนคุณออร์แกนิกฟาร์ม’  

เนื้อไก่และไข่ไก่คุณภาพดี จากไก่ที่เลี้ยงแบบอิสระ ปล่อยให้วิ่งเล่นและกินอาหารที่ได้จากธรรมชาติ ปลอดยาปฏิชีวนะ ซึ่งเป็นผลผลิตจากความตั้งใจของพี่อำนาจ เรียนสร้อย อดีตพนักงานบริษัทเอกชน ที่ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิต เริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์หวังให้ลูกหลานและทุกคนมีอาหารปลอดภัยกิน โดยยึดหลักพึ่งพาตนเองทั้งกระบวนการผลิตและจำหน่าย ไม่ผูกขาดกับนายทุน และด้วยความตั้งใจที่จะตอบแทนผืนดินด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากร จึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดฟาร์มไก่อินทรีย์เล็กๆ ชื่อว่า ‘แทนคุณออร์แกนิกฟาร์ม’ ที่ผลิตเนื้อไก่และไข่ไก่คุณภาพดีแห่งนี้

Facebook: www.facebook.com/Tankhunorganicfarm
โทร. 08 7166 9177

ฟาร์มหมูอินทรีย์ ว.ทวีฟาร์ม

ฟิว-วานิชย์ วันทวี เจ้าของฟาร์มหมูอินทรีย์ อดีตหมอรักษาสัตว์ที่เคยคลุกคลีอยู่ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ซึ่งเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับการทำฟาร์มหมูในระบบเคมี แต่ก็กลับมาตั้งหลักลองศึกษาการทำปศุสัตว์อินทรีย์ และเปลี่ยนมาเลี้ยงหมูในระบบไบโอไดนามิก คือให้ธรรมชาติเกื้อกูลกันและกัน ปลูกอาหารปลอดสารอย่างหญ้าเนเปีย กล้วย ข้าวโพด เป็นอาหารให้กับหมูซึ้งเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ และค่อยๆ เติบโตตามวัย ไม่เร่ง ไม่ขุน ไร้ยาปฏิชีวนะ ภูมิต้านทานจึงถูกสร้างขึ้นจากธรรมชาติและอาหารดีที่หมูกินเข้าไป ทำให้ได้เนื้อหมูปลอดภัยไร้สาร คุณภาพดีเนื้อแน่นเป็นเอกลักษณ์

โทร. 06-2919-5556, 08-1768-1732
Facebook: ว.ทวีฟาร์ม

มะพร้าวน้ำหอมลุงวิทยา

สวนมะพร้าวน้ำหอมจากสามพรานของลุงวิทยา เลี้ยงรักษา ที่บำรุงต้นโดยใช้ขยะจากเปลือกมะพร้าวเป็นหลัก มะพร้าวน้ำหอมจากสวนลุงวิทย์นอกจากจะหอมหวานชื่นใจแล้วเนื้อยังนุ่มหนากินอร่อย เคล็ดลับคือการดูแลต้นมะพร้าวแบบออร์แกนิก สร้างสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ใช้ปุ๋ยจากเศษอาหาร เปลือกมะพร้าว และใครๆ ต่างเรียกลุงวิทยาว่าเป็นฮีโร Zero Waste เพราะนอกจากจะไม่สนับสนุนการสร้างขยะพลาสติกในทุกรูปแบบแล้ว ลุงยังมีบริการหลอดธรรมชาติจากต้นอ้อย และช้อนสเตนเลสไว้ให้ลูกค้าได้ใช้ อีกทั้งขยะที่เป็นเศษอาหารในทุกตลาดที่ลุงวิทยาไป จะอาสารับกลับทั้งหมดเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นมะพร้าว

สวนภูทิพย์ธารา

สวนเกษตรผสมผสานที่มีผลไม้หลากหลายชนิดตั้งแต่ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ ลำไย สละ คุณภาพดีและปลอดภัย ด้วยความตั้งใจของคุณพรทิพย์เจ้าของสวน ซึ่งแต่เดิมทำสวนเคมีแต่ฉุกคิดได้ว่าเวลาจะกินอะไรก็เลือกกินของปลอดภัย จึงอยากให้ผลไม้จากสวนตัวเองสะอาดปลอดภัยสำหรับคนกินด้วยเช่นกัน จึงเริ่มปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสวนอินทรีย์ และใช้เวลาลองผิดลองถูกกว่า 10 ปี จนวันนี้ผลผลิตจากสวนภูทิพย์ธาราได้รับการยอมรับทั้งเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย และเป็นหนึ่งในสวนอินทรีย์ที่เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรด้วยกันเองและผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมี ซึ่งคุณพรทิพย์ยินดีต้อนรับและให้ความรู้อย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนทำเกษตรแบบอินทรีย์

โทร. 098 635 4699
FB: สวนภูทิพย์ธารา
IG: @Phuthiptara  Line: @phuthiptara

เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนปัถวี

เครือข่ายสวนผลไม้อินทรีย์ที่ปลูกแบบผสมผสานทั้งผักพื้นบ้านและผลไม้ โดยมีเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดจันทบุรีกว่า 40 สวน อยู่ในเครือข่าย ผลิตผลไม้ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ ฯลฯ ผลผลิตส่วนใหญ่ขายส่งตรงถึงผู้บริโภค และห้างสรรพสินค้าบางแห่งในกรุงเทพฯ ไม่ผ่านล้ง (สถานที่ที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อผลไม้) จึงกำหนดราคาเองได้บนพื้นฐานความเป็นธรรม นับเป็นเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยที่แข็งแกร่ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงตั้งแต่การผลิตจนส่งถึงมือผู้บริโภค

หน้าผลไม้แบบนี้ใครอยากอุดหนุนผลไม้สดจากสวน ปลอดภัยไร้สารก็สั่งตรงได้ที่เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนปัถวีเลยค่ะ

FB: https://www.facebook.com/patthavee.group
โทร. 08 1762 2702

นมควาย สอนศิริ ฟาร์มควายไทย

ฟาร์มควายไทยแห่งแรกที่ผลิตน้ำนมควายพาสเจอร์ไรซ์จากควายพันธุ์ไทย ซึ่งเลี้ยงด้วยกระบวนการที่ประณีต โรงเรือนสะอาด ถูกสุขลักษณะ แม้ควายจะมีความอึดทนต่อโรคและสภาพอากาศอยู่แล้ว แต่พี่สอนสิริก็ใส่ใจทั้งสุขภาพกายและใจของควาย

โดยให้โรงเรือนมีระบบพ่นหมอกไอน้ำทุกชั่วโมงเพื่อคลายความร้อน พิถีพิถันกระทั่งอาหารที่คัดสรรจากธรรมชาติ ปลอดสาร ทั้งฟาง หญ้าเขียวซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อน้องควายมีความเป็นอยู่ที่ดีก็มีความสุข เลยเรียกนมควายว่า ‘แฮปปี้บัฟ แฮปปี้มิลค์’ น้ำนมควายหอมอ่อนๆ ไม่มีกลิ่นเหมือนนมวัว รสชาติมันกว่าแต่ได้สัมผัสที่บางเบาไม่ทิ้งความหนืดเหนียวไว้ในปากและลำคอ นอกจากนี้ยังมีโยเกิร์ตและพุดดิ้งที่ทำออกมาได้ดีมาก โดยเฉพาะโยเกิร์ตเนื้อแน่นหนึบ อร่อย รสเปรี้ยวมันกำลังดีเลยค่ะ

โทร. 092 632 9993

สวนสมบัติป่าพึ่งตน กาญจนบุรี

สวนสมบัติของลุงสมบัติ มีทั้งลูกหม่อน มะกรูด และกล้วยจากสวนสมบัติป่าพึ่งตน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผลมาจากการสร้างป่าและใช้เกษตรให้เป็นวิถีชีวิตที่ลุงสมบัติยึดถือมาตลอด ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจึงถูกปลูก ผลิต และแปรรูปแบบปลอดภัย นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยและอร่อยด้วยรสชาติของธรรมชาติ ทั้งกล้วยตาก กล้วยฉาบ น้ำลูกหม่อน ขนมจากลูกหม่อน และเนื้อมะกรูดแช่อิ่มแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์มะกรูดสระผมที่อัดแน่นด้วยผิวมะกรูด 100% ไม่มีส่วนผสมอื่นๆ เลย ไม่ใช่แชมพู ไม่มีฟอง มีแต่ผิวและน้ำมันหอมๆ ของมะกรูด เอาใจคนรักสุขภาพสุดๆ  

โทร.088-749 6162

RECOMMENDED ARTICLES
RECOMMENDED VIDEOS