9 ตัวเลขบ่งชี้วิกฤตของโลก

2,548 VIEWS
PIN

image alternate text
image alternate text
ถึงเวลาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต กินอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนแล้วหรือยัง?

บ้านใคร ใครก็รัก บ้านใคร ใครก็หวง… แล้วกับดาวโลก บ้านหลังใหญ่ที่โอบอุ้มสิ่งมีชีวิตไว้หลากหลายสปีชีส์ รวมทั้งมนุษย์อย่างเราๆ นั้น เรารู้สึกหวงแหนบ้างหรือเปล่า?

ข้อมูลตัวเลขที่รวบรวมโดยองค์กรต่างๆ เหล่านี้ที่ทำงานเพื่อความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ เช่น WFP โครงการอาหารโลก, FAO องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ, Greenpeace องค์กรรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, UN องค์การสหประชาชาติ ฯลฯ อาจทำให้เราหันกลับมามองการดำเนินชีวิตในแต่ละวันว่าส่งผลกระทบกับโลก ทั้งระบบนิเวศและความมั่นคงทางอาหารอย่างไรบ้าง และเราจะเริ่มรักษ์บ้านหลังนี้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกินอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อชีวิตยั่งยืนได้หรือยัง 

1.3 ล้านตัน ทั่วโลกมีอาหารเหลือทิ้งสูญเปล่าราว 1.3 ล้านตันต่อปี ขณะที่ประชากรกว่า 2 พันล้านคนยังเผชิญภาวะหิวโหยและขาดสารอาหาร

120,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  หากทุกคนทั่วโลกร่วมใจเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน จะประหยัดเงินไปได้ถึง 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

2,000 ล้านคน จากประชากรโลกทั้งหมด มีผู้คนถึง 2,000 ล้านคน มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ขณะที่ประชากร 821 ล้านคนยังประสบกับปัญหาอดอยาก  

60 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 60 ถูกปล่อยมาจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์

83,00 ล้านตัน จำนวนพลาสติกที่ถูกผลิตขึ้นมาบนโลก ในระยะเวลากว่า 65 ปี มีน้ำหนักถึง 8,300 ล้านตัน หรือเทียบเท่ากับช้างหนักราว 7.5 ตัน 1,000 ล้านเชือก   

80 เปอร์เซ็นต์ คาดการณ์ว่าภายในปี 2050 เราจะใช้ทรัพยากรในมหาสมุทรไปถึง 80 เปอร์เซ็นต์ จากการจับปลาและสัตว์น้ำมากเกินกว่าที่ธรรมชาติจะสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ 

12,000 ล้านตัน จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2050 ขยะพลาสติกจากทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 12,000 ล้านตัน

3 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ำในโลกที่สามารถใช้บริโภคได้มีเพียง 3% ทว่ามนุษย์ใช้น้ำกันเร็วเกินกว่าที่ธรรมชาติจะสร้างขึ้นมาทดแทนได้

100,000 ตัว คือจำนวนสัตว์น้ำที่สังเวยชีวิตให้กับขยะพลาสติกที่ลอยล่องอยู่ในท้องทะเลกว่า 13 ตันต่อปี

 

อ้างอิง:

– https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html

– https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/

– https://www.wwf.or.th/what_we_do/wetlands_and_production_landscape/freshwater/

– https://www.greenpeace.org/thailand/explore/transform/food-system/food-industry-impact/

www.bbc.com / www.voathai.com

RECOMMENDED ARTICLES
RECOMMENDED VIDEOS