Found 23 results for Tag : กิมจิ
กิมจิทำเอง สุดยอดโปรไบโอติกส์ก้นครัว! ก่อนที่จะมีการคิดค้นวิธีเก็บรักษาอาหารด้วยเครื่องทำความเย็น การหมักดองเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่ช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องอดอยากในยามที่ฤดูกาลไม่เป็นใจ สำหรับภูมิประเทศบางแบบ ในปีหนึ่งๆ จะมีช่วงที่สามารถผลิตอาหารได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น อย่างเช่นประเทศเกาหลีที่เมื่อถึงฤดูหนาวก็หนาวจัดและหนาวยาวนาน ชาวเกาหลีจึงได้นำเอาการหมักดองมาถนอมอาหารจำพวกผักไว้ ให้สามารถเก็บผลผลิตจากฤดูร้อนไว้กินได้ตลอดทั้งปี ‘กิมจิ’ ผักดองประจำชาติของเกาหลีก็เป็นผลจากการพยายามเก็บรักษาอาหารไว้กินนอกฤดูกาลเช่นกัน โดยสันนิษฐานกันว่าชาวเกาหลีทำกิมจิกินกันตั้งแต่ยุคที่เกาหลียังแบ่งออกเป็น 3 ราชอาณาจักร (57 ปีก่อนคริสตกาล... 22.03.2021 Cooking