Found 41 results for Tag : น้ำตาลมะพร้าว
เข้าสวนเรียมอรุณไปดูวิธีทำ ‘น้ำตาลมะพร้าวเนื้อแท้’ กับเดอะมนต์รักแม่กลอง “ไม่ลืมน้ำใจไมตรีสาวงามบ้านบางคนทีเอื้ออารีเรียกร้องให้ดื่มน้ำตาลพร้อมกับยิ้มหวานของนวลละอองก่อนลาจากสาวแม่กลองเราร่วมปิดทองงานวัดบ้านแหลม” นี่เป็นส่วนหนึ่งจากเพลง ‘มนต์รักแม่กลอง’ ผลงานจากปลายปากกาของครูเพลง ไพรบูลย์ บุตรขัน ที่เขียนพรรณาถึงความงามความรักที่มีต่อสาวแม่กลองไว้อย่างหวานฉ่ำ สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย ถ้าถามว่าเล็กแค่ไหนก็คือมีเพียง 3 อำเภอเท่านั้น แถมยังมีประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ... 31.01.2022 Food Story