Found 25 results for Tag : ถั่วลิสง
Peanuts เรื่องใหญ่ในปากะศิลป์โลก  ในภาษาสแลงอังกฤษอเมริกัน peanut เป็นของเล็กน้อย ไม่สำคัญ เติม s หมายถึงเงินค่าตอบแทนอันน้อยนิด แต่ในความเป็นจริง ถั่วลิสงไม่ธรรมดาเลย เพราะปลูกง่ายราคาถูก อเมริกันชนได้อาศัยถั่วลิสงนี่แหละ เป็นปัจจัยอาหารสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างชาติสหรัฐอเมริกา สมัยศตวรรษที่ 19 ถั่วลิสงเป็นพืชถิ่นของอเมริกาใต้ ในศตวรรษที่ 16 สเปนและโปรตุเกสนำไปแพร่กระจายในเอเชียและแอฟริกา ในแอฟริกาการเพาะปลูกถั่วเหลืองแพร่ไปอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นอาหารหลักสำคัญสมัยนั้น จีนสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911)ปลูกถั่วลิสงมากทางภาคใต้ในฐานะพืชหมุนเวียน ช่วยเพิ่มผลผลิตธัญพืชรับกับประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนั้น ด้วยปลูกง่าย... 10.01.2023 Food Story